جمعه 28 شهریور 1399   18:02:53
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

مناقصه و مزایده


کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)        

 
بيشتر
.