پنجشنبه 15 خرداد 1399   11:53:14
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 13 خرداد 1399 22:31:30
اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزیبيشتر
اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:

نام و نام خانوادگی: آقای جواد اسلامی فرد                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم      1517                                               شماره تلفن داخلی: 1010مشخصات کارشناس  اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:
نام و نام خانوادگی: آقای مسلم محمودی                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:       1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1040
شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مربوط به منابع انسانی اداره کل
نظارت بر کلیه امور مربوط به پشتیبانی و رفاهی اداره کل

.