شنبه 29 شهریور 1399   16:40:00
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 29 شهریور 1399 14:15:28

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ارومیه
مشخصات رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات:
نام و نام خانوادگی: آقای شیرزاد تیموری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1020

مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
نام و نام خانوادگی: آقای امیر سپهری                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1030
مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
نام و نام خانوادگی: آقای روزبه بدلی                                 محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1030

 شرح وظایف
:

تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوری های جدید سخت افزاری و نرم افزاری
نظارت بر فرایند پشتیبانی فنی و امنیتی از نرم افزارهای موجود و مورد نیاز سازمان
پشتیبانی و نگهداری از شبکه داخلی LAN و رفع عیب آن
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری  از رایانه ها و تجهیزات جانبی و رفع عیب آنها
پیگیری و ارائه راهکار های مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری

بيشتر
.