جمعه 28 شهریور 1399   18:50:20
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

واحد صادرات و واردات

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:
نام و نام خانوادگی: آقای حسن قنبری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:       1517                                            شماره تلفن داخلی: 1036مشخصات کارشناس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:
نام و نام خانوادگی: آقای جمال بایزیدی                             محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1037


شرح وظایف:

 نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای وارداتی
نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای صادراتی 
نظارت بر فعالیت های شرکت های بازرسی کننده کالا (سورویانس)

 
بيشتر
.