جمعه 28 شهریور 1399   19:00:36
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

خدمات الکترونیکی




 



 



 

راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

راهنمای واحدهای تولیدی      درخواست صدور پروانه واحدهای تولیدی        راهنمای فرآیند حلال


ذی نفعان:

واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت






راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

اموال تملیکی                  تعیین ماهیت               فرآیند ثبت برند/کالا 


ذی نفعان:


اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ، شرکت‌های بازرسی ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی یا نماینده های آنها،  واردکنندگان ، صادرکنندگان ، تولید کنندگان داخل.







راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:





 

راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها

 

ذی نفعان:

شرکت های بازرسی ،آزمایشگاه های‌همکار جاده ای، طبیعی، صاحبان باسکول های جایگاه ارائه گاز ،مایع اندازه شناسی، جایگاه ارائه سوخت تولید کنندگان وسائل





 

راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها






 

ذی نفعان: 

شرکت های بازرسی در زمینه جوش در زمینه کالیبراسیون ، شرکت های گواهی دهنده، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی












 
بيشتر
.