دسترسی سریع

1397/5/3 چهارشنبه
عناوین خدمات و فرآیندهای اداره کل استاندارد آذربایجان غربی

  
 
رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 اداره اجراي استاندارد/ خانم نورجعفری/ 32780941 الی 4 داخلی 1041
مدارک کامل اجرای استاندارد
بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به نشانه گذاری فرآورده های غذایی
قرارداد نشان حلال
فرم اظهاریه انطباق محصول
2 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 كميته تاييد صلاحيت / خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 - داخلی 1055 مدارک صدور پروانه تایید صلاحیت
مدارک تمدید پروانه تایید صلاحیت
منابع آزمون
سایر
3 تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار          13011456100 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم اسلامی فرد /  3278041 الی 4 داخلی 1053 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي         13011456101 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم اسلامی فرد /  3278041 الی 4 داخلی 1053 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گازCNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه  10031457101 آسانسور/ آقای جعفری/32780941 الی 4 داخلی 1038
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG/واحد های انرژی بر/ آقای بیرامی/32780941 الی 4 داخلی 1051
سردخانه/آقای کرامت داخلی 1043
خودرو و نیرو محرکه/آقای رستگارنیا/
32780941 الی 4 - داخلی 1048
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
آسانسور 
تجهيزات موجود در شهربازي ها
ديگهاي بخار 
ترمينال جايگاه عرضه سوخت گازCNG 
واحدهاي انرژي بر
سردخانه
خودرو و نيرومحركه
6 تدوين استانداردهاي ملي 
10031455100
  اداره امور تدوين/ خانم صحت/ 32780941 الی 4 -  داخلی 1026 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
7 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101
 
  اداره امور تدوين/ خانم صحت/
32780941 الی 4 -  داخلی 1026

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
8 صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي ( پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي) 10031455102   اداره امور تدوين/ خانم صحت/
32780941 الی 4 - داخلی 1026

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

9 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103 اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

10 تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد حقيقي      13011456104  اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
11 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100  اداره صادرات و واردات / آقاي آتشی/
32780941 الی 4 داخلی 1036

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
12 ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده/صادره 10031458101  اداره صادرات و واردات /  آقاي آتشی/
32780941 الی 4 داخلی 1036
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

13 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي رضوی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
14 پلمپ گذاري وسايل توزين سبك10031459101 اداره اوزان و مقياسها/  آقاي رضوی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 آزمون نازلهاي سوخت مايع 
10031459102
اداره اوزان و مقياسها/  آقاي رضوی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك 10031459103 اداره اوزان و مقياسها/  آقاي رضوی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده  13011456102 متولي سازمان ملي استاندارد
18  دستورالعمل مراکز آموزشی نمونه  اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
19 راهنمای تکمیل مراکز اموزشی همکار 1400 اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 
خدمات سازمان