1395/7/27 سه‌شنبه
یکشنبه 28 شهریور 1400   23:50:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

معاون استاندارد سازی و آموزش

1396/2/3 یکشنبه
معاونت استاندارد سازی و آموزش - ارومیه
مشخصات سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش:
 
نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم       1517                                         شماره تلفن داخلی: 1002
بيشتر
.