1395/7/27 سه‌شنبه
                       
دوشنبه 2 خرداد 1401   02:41:31
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 2 خرداد 1401 01:25:15

شناسه خدمات دولت الکترونیک سازمان

1396/2/3 یکشنبه

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
 
10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد های بین المللی  ( شناسه خدمت )


13011456000 تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امرنظارت برکیفیت و آموزش  ( شناسه خدمت )


10031457000 نظارت برکیفیت ارائه خدمت و تولید کالا  ( شناسه خدمت )

  
10031458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی  ( شناسه خدمت )


10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی   ( شناسه خدمت )
بيشتر
.