1395/7/27 سه‌شنبه
یکشنبه 28 شهریور 1400   23:47:33
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها

1400/3/22 شنبه

اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها - ارومیه
مشخصات رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها :  نام و نام خانوادگی: آقای فرهاد رضوی                    محل استقرار: طبقه اول
      شماره مستقیم: 1517                                             شماره تلفن داخلی:1039

بيشتر
.