1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:22:33
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی

1396/2/2 شنبه
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم  
1517                                                شماره تلفن داخلی: 
بيشتر
.