منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
میز خدمت الکترونیکی
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
میز خدمت الکترونیکی
1397/5/3 چهارشنبهعناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد آذربایجان غربی


 
رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 اداره اجراي استاندارد/ خانم فیروز/ 32780941 الی 4 داخلی 1052
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
قرارداد نشان حلال
فرم اظهاریه انطباق محصول
2 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 كميته تاييد صلاحيت / خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 - داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
3 تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار          13011456100 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم اسلامی فرد /  3278041 الی 4 داخلی 1053 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي         13011456101 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم اسلامی فرد /  3278041 الی 4 داخلی 1053 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گازCNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه  10031457101 آسانسور/ آقای خدادوست/32780941 الی 4 داخلی 1038
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG/ آقای دولتشاهی/32780941 الی 4 داخلی 1064
واحد های انرژی بر، سردخانه، خودرو و نیرو محرکه/آقای قندیلی/
32780941 الی 4 - داخلی 1068
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
آسانسور 
تجهيزات موجود در شهربازي ها
ديگهاي بخار 
ترمينال جايگاه عرضه سوخت گازCNG 
واحدهاي انرژي بر
سردخانه
خودرو و نيرومحركه
6 تدوين استانداردهاي ملي 
10031455100
  اداره امور تدوين/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
7 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101
 
  اداره امور تدوين/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
8 صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي ( پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي) 10031455102   اداره امور تدوين/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 - داخلی 1055
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

9 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103 اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

10 تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد حقيقي      13011456104  اداره آموزش و ترويج/ خانم حاجی علیلو /32780941 الی 4 -  داخلی 1055 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
11 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100  اداره صادرات و واردات / آقاي قنبری/
32780941 الی 4 داخلی 1036

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
12 ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده/صادره 10031458101  اداره صادرات و واردات /  آقاي قنبری/
32780941 الی 4 داخلی 1036
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

13 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي درستی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
14 پلمپ گذاري وسايل توزين سبك10031459101 اداره اوزان و مقياسها/  آقاي درستی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 آزمون نازلهاي سوخت مايع 
10031459102
اداره اوزان و مقياسها/  آقاي درستی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك 10031459103 اداره اوزان و مقياسها/  آقاي درستی/ 32780941 الی 4 داخلی 1039 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده  13011456102 متولي سازمان ملي استاندارد
1395/7/27 سه‌شنبه
1