منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اداره امور مالی
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
اداره امور مالی
1396/2/4 دوشنبه
واحد امور مالی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای طاهر ارومیان                          محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1017

مشخصات کارشناس حقوق و دستمزد :
نام و نام خانوادگی: آقای یونس نهاوندی                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                     شماره تلفن داخلی: 1018
مشخصات کارشناس  اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                   محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1019


مشخصات کارپرداز :
نام و نام خانوادگی: آقای یدالله احمدی                              محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1033
مشخصات امین اموال :
نام و نام خانوادگی: آقای سوران سهرابی                                 محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1021
 

شرح وظایف:

تنظیم حساب و تامین اعتبار
حقوق و دستمزد پرسنل
کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی
انجام امورات حسابداری
انجام امورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان
انجام امورات مربوط به کارپردازی
انجام امورات مربوط به اموال


1