نوار راهبري

صدورپروانه حد مجاز آلاینده ها در محصولات گلخانه ای آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آذربایجان غربی، منصور جلایر، مدیر کل استاندارد استان از موافقت با صدور 4 فقره پروانه حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی در زمینه محصولات گلخانه ای و قارچ خوراکی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان براساس دستورالعمل صدور، تمدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌های محصولات کشاورزی توسط اداره کل استاندارد خبر داد.
جلایر با اشاره به صدور چهار پروانه دیگر در ۴ محصول خیار و توت فرنگی گلخانه ای ، قارچ خوراکی و نخود،  تعداد پروانه صادر شده از آغاز این طرح را 16 مورد عنوان کرد.
مدیر کل استاندارد ادامه داد: بعد از صدور این پروانه شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده ذی صلاح اقدام به کنترل ادواری و ارائه مشاوره های لازم در این خصوص می کنند.
جلایر گفت: کشاورزان متقاضی دریافت پروانه حد مجاز آلاینده ها با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران با پیاده سازی الزامات مربوط و ارائه مستندات و آزمون های بعمل آمده و مطابقت نوع فرآورده منطبق با استاندارد ملی مربوطه و دارا بودن شرایط و تایید از سوی نهادهای متولی ذیربط اقدام به اخذ پروانه حد مجاز آلاینده های کشاورزی می شود.
دبیر شورای استاندارد استان در ادامه افزود: صدور پروانه‌های نشان حد مجاز آلاینده‌ها در راستای کاهش استفاده از سموم و آلاینده‌های مورد مصرف در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد که می تواند در بازار رقابت با سایر کشور های دنیا در جهت صادرات محصولات کشاورزی گام های اساسی برداشته و همچنین حفاظت از آب و خاک را به همراه داشته باشد.