نوار راهبري

واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی در استان آذربایجان غربی فراخوان انتخاب شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده کالا ( سورویانس )
اداره کل استاندارد آذربایجان غربی در نظر دارد در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده کالا ( سورویانس ) به منظور بهره گیری از توانمندی های علمی و فنی بخش خصوصی، نسبت به واگذاری بخشی از امور غیر حاکمیتی و تصدی گرایانه مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده کالا ( سورویانس ) اقدام نماید. به همین منظور از شرکت های بازرسی دارای صلاحیت درخواست می شود جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی و نیز بارگذاری مدارک و مستندات درخواستی اقدام نمایند.
                                             اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی