منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آرشیو صدا
آرشیو فیلم
آیکون هدر
اخبار
اخبار
پیوندها
تب منوها
تماس با ما
جستجو
خدمات سازمان
دسترسی سریع
دستگاه های استانی
رویدادهای مهم
زمان ديجيتال سرور
سایر لینک ها
گزارش تصویری
لوگوها
لینک های باکسی
متون عمومی
متون عمومي
منو
ورود
رویدادهای مهمبيشتر
ابلاغ رعایت حقوق شهروندی به بخش خصوصی قابل توجه كليه مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي، موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هرگونه مراكز يا موسساتي كه با اخذ مجوز از اداره كل استاندارد آذربايجان غربي به ارائه خدمت به مردم مي پردازند، رعايت موارد ذيل الذكر در ارتباط با شهروندان الزامي است:
 مصاديق حقوق شهروندي : (مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شوراي عالي اداري)
1- حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي
2- حق برخورداري از اِعمال بيطرفانه قوانين و مقررات
3- حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرايندها و تصميمات اداري
4- حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري
5- حق حفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد
6- حق آگاهي به موقع از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز
7- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري
8- حق مصون بودن از شروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري
9- حق اشخاص توانخواه در برخورداري كامل و سريع از امتيازات خاص قانوني
10- حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات