منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها
1400/3/22 شنبه

اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها - ارومیه
مشخصات رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها :  نام و نام خانوادگی: آقای فرهاد رضوی                    محل استقرار: طبقه اول
      شماره مستقیم: 1517                                             شماره تلفن داخلی:1039

1