منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اداره استاندارد شهرستان خوی
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
اداره استاندارد شهرستان خوی
1396/2/4 دوشنبه


اداره استاندارد شهرستان خوی
                                            
آدرس: شهرستان خوی- بلوار شهید چمران - اول 20 متری خیابان جانبازان
کدپستی : 5815643868


تلفن: 36447343-044
تلفن: 36452300-044
1