1395/7/27 سه‌شنبه
                       
دوشنبه 2 خرداد 1401   04:25:47
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 2 خرداد 1401 01:25:15

خدمات الکترونیکی

1397/4/17 یکشنبه   

راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

راهنمای واحدهای تولیدی      درخواست صدور پروانه واحدهای تولیدی        راهنمای فرآیند حلال


ذی نفعان:

واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت


راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

اموال تملیکی                  تعیین ماهیت               فرآیند ثبت برند/کالا 


ذی نفعان:


اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ، شرکت‌های بازرسی ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی یا نماینده های آنها،  واردکنندگان ، صادرکنندگان ، تولید کنندگان داخل.راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

 

راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها

 

ذی نفعان:

شرکت های بازرسی ،آزمایشگاه های‌همکار جاده ای، طبیعی، صاحبان باسکول های جایگاه ارائه گاز ،مایع اندازه شناسی، جایگاه ارائه سوخت تولید کنندگان وسائل

 

راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها


 

ذی نفعان: 

شرکت های بازرسی در زمینه جوش در زمینه کالیبراسیون ، شرکت های گواهی دهنده، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی
 
بيشتر
.