1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   00:33:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

مناقصه و مزایده

1396/12/14 دوشنبه

کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)        

 
بيشتر
.