1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   00:58:07
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

1396/2/2 شنبه
 
اداره نظارت بر اجرای استاندارد- ارومیه

مشخصات رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد :

نام و نام خانوادگی: آقای فرید دولتشاهی                       محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم   1517                                     شماره تلفن داخلی: 1049
شرح وظایف:

نظارت بر فرآیند صدور، تمدید،تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد
نظارت براجرای طرح نظارت بازار،کنترل و استاندارد سازی در سطح مراکز عرضه استان
نظارت بر خدمات مشمول استاندارد های اجباری ( شهر بازی، زمین های بازی ، CNG و ... )
 
بيشتر
.