1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:19:44
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

اداره امور آزمایشگاه ها

1396/2/2 شنبه

اداره امور آزمایشگاه ها- ارومیه
مشخصات رئیس اداره امور آزمایشگاه ها:
نام و نام خانوادگی: آقای علی قندیلی                        محل استقرار: طبقه اول
شماره مستقیم      1517                                            شماره تلفن داخلی: 1068
 

آزمایشگاه های موجود در اداره کل:


آزمایشگاه فرآورده های غذایی
آزمایشگاه میکروبیولوژی
آزمایشگاه بسته بندی و سلولزی
آزمایشگاه فلزات گرانبها
آزمایشگاه  تجزیه دستگاهی
آزمایشگاه آشامیدنی ها
آزمایشگاه برق و مکانیک خودرو
آزمایشگاه مصالح ساختمانی

بيشتر
.