1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   00:16:05
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی

1396/2/2 شنبه
اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:

نام و نام خانوادگی: آقای جواد اسلامی فرد                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم      1517                                               شماره تلفن داخلی: 1010مشخصات کارشناس  اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:
نام و نام خانوادگی: آقای مسلم محمودی                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:       1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1040
شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مربوط به منابع انسانی اداره کل
نظارت بر کلیه امور مربوط به پشتیبانی و رفاهی اداره کل

بيشتر
.