1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:37:42
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

واحد روابط عمومی

1396/2/1 جمعه
واحد روابط عمومی- ارومیه

مشخصات کارشناس  واحد روابط عمومی :
  نام و نام خانوادگی: آقای حسین نوری                                 محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:    1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1057


 
شرح وظایف:

انجام امور مربوط به توسعه وترویج استاندارد
انجام امور مربوط به اطلاع رسانی اداره کل

 
بيشتر
.