1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:23:10
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

واحد صادرات و واردات

1396/2/1 جمعه
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی- ارومیه
مشخصات مسئول اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:
نام و نام خانوادگی: خانم فرزانه فیروز                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:       1517                                            شماره تلفن داخلی: 1037مشخصات کارشناس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی:
نام و نام خانوادگی: آقای رسول آتشی                            محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1036


شرح وظایف:

 نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای وارداتی
نظارت بر نحوه صدور گواهینامه های انطباق کالاهای صادراتی 
نظارت بر فعالیت های شرکت های بازرسی کننده کالا (سورویانس)

 
بيشتر
.