دسترسی سریع

1396/1/31 پنجشنبه

 
                                           واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ارومیه
                                  مشخصات رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات:
                        نام و نام خانوادگی: آقای شیرزاد تیموری                        محل استقرار: طبقه دوم
                          شماره مستقیم:      1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1020

                                          مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
                              نام و نام خانوادگی: آقای امیر سپهری                               محل استقرار: طبقه دوم
                                 شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1030
مشخصات کارشناس  اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :
نام و نام خانوادگی: آقای روزبه بدلی                                 محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1030

 شرح وظایف
:

تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوری های جدید سخت افزاری و نرم افزاری
نظارت بر فرایند پشتیبانی فنی و امنیتی از نرم افزارهای موجود و مورد نیاز سازمان
پشتیبانی و نگهداری از شبکه داخلی LAN و رفع عیب آن
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری  از رایانه ها و تجهیزات جانبی و رفع عیب آنها
پیگیری و ارائه راهکار های مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری