1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:04:37
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

واحد حقوقی

1396/1/31 پنجشنبه
واحد حقوقی- ارومیه
مشخصات رئیس واحد حقوقی:
نام و نام خانوادگی: خانم لیلا نظری                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:    1517                                                 شماره تلفن داخلی: 1022

مشخصات کارشناس واحد حقوقی:

نام و نام خانوادگی: آقای سعید یوسف حقی                             محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:     1517                                                                  شماره تلفن داخلی: 1067

 

 
شرح وظایف:
 
اعلام جرم و امور قضائی
بررسی حقوقی مکاتبات و استعلامات اداره کل
    


بيشتر
.