دسترسی سریع

1396/1/30 چهارشنبهنام و نام خانوادگی:
دکتر 
منصور جلایر سرنقی


سمت:
مدیر کل استاندارد استان آذربایجان غربی

سوابق تحصیلی :  
دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی ارومیه 
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :
 
- کارشناس برنامه ریزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- کارشناس امور استاندارد
- مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد
- مدیر کل استاندارد استان سمنان

فعالیت های علمی و پژوهشی:

1- بررسی نقش استانداردسازی در مواجهه با رضایت مشتریان
2- رویکرد استراتژیک در اثربخشی استانداردهای ملی بر صنعت ساختمان
3- رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی به استانداردهای ملی در ایران
4- بررسی انرژی زمین گرمایی و کاربرد آن به عنوان انرژی تجدید پذیر (مقاله)

5- ارزیابی اثرات دترجنتها برروی ظروف لعابدار(تدوین استاندارد ملی)
6- اهمیت خوردگی فلزات از نظر اقتصادی و زیست محیط (مقاله)
7- سیستم های مدیریت ساختمان های هوشمند (مقاله)
8- رویکردی بر نظریات درون سازمانی و برون سازمانی سازمان ملی استاندارد ایران در اثربخشی استانداردهای ملی