اخبار
مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی: سال گذشته 202 مورد بازرسی از جایگاه‌های  CNG آذربایجان‌غربی صورت گرفته است منصور جلایر، مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی گفت: سال گذشته 202 مورد بازرسی از جایگاه‌های  CNG آذربایجان‌غربی طی دو مرحله تائیدیه مرحله اول و دوم صورت گرفته است
وی اظهار داشت: از این تعداد، 117 مورد  بازرسی تائیدیه مرحله اول از جایگاه‌های  CNG  صورت گرفته که در این مرحله بازرسی از مخازن جایگاه‌های سوخت‌گیری براساس استاندارد ملی ایران به شماره 9426 مصوب سال 90 به صورت چشمی یعنی بدون انجام آزمون هیدرواستاتیک توسط شرکت بازرسی قرار می‌گیرند.
جلایر ادامه داد: در این مدت 85 مورد بازرسی از جایگاه‌های CNG تحت عنوان  تائیدیه مرحله دوم مبنی بر بازرسی از مخازن جایگاه‌های سوخت‌گیری براساس استاندارد 6792 آزمون تست هیدرواستاتیک مخازن مصوب سال 90 در سطح استان انجام شده است.