شنبه 28 دي 1398   23:26:16
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 28 دي 1398 15:19:30

مناقصه و مزایده


کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)        

 
بيشتر
.