شنبه 28 دي 1398   23:02:23
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 28 دي 1398 15:19:30

اداره استاندارد شهرستان خویاداره استاندارد شهرستان خوی
                                            
آدرس: شهرستان خوی- بلوار شهید چمران - اول 20 متری خیابان جانبازان
کدپستی : 5815643868


تلفن: 36447343-044
تلفن: 36452300-044
بيشتر
.