1395/7/27 سه‌شنبه
پنجشنبه 10 مهر 1399   08:24:31
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399 08:20:30

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی

1396/2/2 شنبه
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم  
1517                                                شماره تلفن داخلی: 
بيشتر
.